Thẻ

Ta mới lập fb, fb kủa ta là ninh do. Avt kủa ta là hìh ta vẽ. Ta có gmail là ho.diep.luu.tinh@gmail.com. Ta côg bố nhữg địa chỉ có thể liên lạc với ta để mọi người tiện liên lạc!^_^

Advertisements