Thẻ

,

Bây giờ đang là thời kỳ người người thi cử, nhà nhà thi cử, và ta… Cũng thi cử. Vậy nên ta sẽ đình chỉ công việc viết truyện một thời gian, cho tới khi ta thi xong.
Còn nữa, có một số ý kiến nói truyện ta viết hơi khó hiểu, nên ta đã quyết định sẽ viết lại cho xúc tích, dễ hiểu hơn. Dĩ nhiên đó là chuyện sau khi ta quay trở lại.^^

Advertisements