Thẻ

, ,

Tạm thời ta sẽ ngừng post truyện “công chúa Đại Sở”, tập trung post bộ “thập ngọc kỳ kiếm”.
Tức là sau khi viết xong cả hệ liệt ta mới viết tiếp truyện “công chúa Đại Sở”.
Sau truyện “Tử y khuynh thế”, ta sẽ viết tiếp truyện “phúc hắc thiếu trang chủ và phi tặc tiểu công chúa”.
Truyện này ta đã viết xong văn án rồi, ta muốn hỏi ý kiến các nàng, các nàng muốn ta post song song 2 truyện, hay post từng truyện một?

Advertisements