Hiện tại tâm trạng ta rất xấu, tạm thời không thể edit được, nhà ta sẽ đóng cửa vô thời hạn.

Rất xin lỗi mọi người!

TỊCH ÂN TỬ MẠN.

Advertisements