Tình hình là ngày 18/2 ta sẽ chính thức trở lại. Và sẽ mang quà cho các nàng a~

Quà là ngày nào cũng có hàng nhé! *nháy nháy mắt*

Tuy nhiên ta k pjt tình trạg này sẽ kéo dài được bao lâu đâu!

=.=!

Tình hình edit cụ tỉ thế này:

Bộ Đại gả vương phi (ngược) do ta edit.

Bộ Khâm điểm phu quân (sắc) và Luận thái tử phi đổ điệu (trọng sinh) do Dạ Hàn Phong làm.

Bộ Xuyên qua chi sông nile công chúa (đồng nhân) do Miêu Nhi làm.

Bộ thiên kim (trọng sinh) do Hi nhi làm.

Bộ thông phòng (sắc) do Hàn Băng Vũ và Tang Tịch làm.

Bộ vưu vật hoàng hậu (ngược) do windy kaze làm.

Bộ Ai chủ thiên hạ (danmei) do ta và Dao ca làm.

Tất cả các truyện đều do ta beta.

Hàiz! Ta ôm nhều quá, k có thời gian sáng tác nữa. Hix!!! những bộ do ta sáng tác có lẽ sẽ bị hoãn lại tới hè á! Hì

Àizz, tạm thời thế đã, còn mấy bộ nữa cơ.

NÀNG NÀO MUỐN CỘNG TÁC LÀM EDITOR THÌ CỨ LIÊN LẠC VỚI TA NHÉ!^^

Meo: ho.diep.luu.tinh@gmail.com

ta lặn tiếp đây!

Advertisements