Mấy tuần tới ta bận ôn thi, sẽ vắng dài dài.

Hi Nhi không phải thi lại nên nàng í vẫn sẽ post Thiên Kim đều đều.

Các editor khác vẫn giữ vững tiến độ, giao bài đúng hẹn nhé! Thi xog ta sẽ beta và tiếp tục post đều đặn như cũ.

Mọi người thông cảm cho ta nha, ta thi lại những 4 môn lận, mà toàn môn khủng!

KT:
Tịch Ân Tử Mạn.