Thông báo!?!
1 quyết định vô cùng quan trọng, ta sẽ ngưng edit tất cả, chỉ tập trung vào edit 1 bộ thôi. Tiến độ là mỗi năm 1 bộ.
Năm nay là Thiên Kim.
Các nàng hãy bình chọn cho năm sau nhé ❤
Moạh! Iu các nàng nhìu .^

Advertisements