TÊN TRUYỆN: THỨ SẮC KHẢ CƠM.

Tác giả: Ngân Sắc Nguyệt Quang.

Văn án:

Hàn phủ thứ nữ cửu cô nương, lúc tám tuổi cùng di nương bị phu nhân đuổi tới điền trang, ba năm sau di nương chết bệnh, nhận hết ác nô ức hiếp. Hai năm bày mưu nghĩ kế, một khi trở về Hàn phủ, từ nay về sau thận trọng đứng vững gót chân ở Hàn phủ.

Tiếc rằng lễ giáo phong kiến áp chết người, nàng lại túc trí đa mưu như thế nào, như cũ vẫn phải nhận